Budujte svoju kariéru s firmou BK Servis, s.r.o.

 

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti BK Servis, s.r.o.
Poznámka: Povinné údaje sú označené *

Osobné údaje:
Priezvisko* :
Meno* :
Dátum narodenia* :
Št. príslušnosť* :
   
Titul* :
Kontaktné údaje: 
(Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného  z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail:
Mobilný telefón:
Telefón - domov:
Telefón - práca:
Fax:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
 
Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
 v oblasti: Montáž
  Servis
  Administratíva
  Ekonomika
vo funkcii 
 
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
 
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
   
Názov školy  
Od - Do Špecializácia
 
Zamestnávateľ Od - Do
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
   
Zamestnávateľ  
Zaradenie Náplň práce
 
Jazykové znalosti:
Angličtina Iný jazyk:
žiadna žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
 
Doplňujúce údaje:
Znalosti :
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu.
Vlastním vodičský preukaz skupiny:

Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)

 

Žiadateľ týmto podľa ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti BK Servis, s.r.o..

 

Súhlas je udelený na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti BK Servis, s.r.o.. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

Žiadateľ týmto udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: BK Servis, s.r.o..

 

Žiadateľ odoslaním tohto formulára potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecným vyhlásením a s týmto súhlasí.

 

Novinky:
Spustili sme novú webstránku >>